Zawartość strony lomzing.org jest dostępna tylko dla dorosłych. Aby ją zobaczyć, musisz być pełnoletni.

Ukończyłeś 18 lat?

Nie Tak
Uprawianie łomżingu polega na luźnych spotkaniach w dowolniej grupie towarzyskiej, w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Jedną z podstawowych zasad określających łomżing jest brak wszelkich zasad. Wyjątek stanowi bezwzględny zakaz szpanu.

REGULAMIN ŁOMŻINGU

1.   Uprawianie łomżingu polega na luźnym spędzaniu czasu w dowolnej grupie towarzyskiej spełniającej pewne kryteria, na przykład – liczebność.

2.   Uprawiając  łomżing, można rozmawiać na wszystkie tematy, 
z wyjątkiem tych nieujętych w regulaminie.

3.   Łomżing powinno uprawiać się w stroju dostosowanym do tematu rozmowy. W przypadku zmiany warunków pogody, przy jednoczesnym zachowaniu strojów, tematy rozmów mogą ulec modyfikacji.

4.   Gdy rozmowa zaczyna nudzić lub schodzić na niebezpieczne tematy, należy przerwać uprawianie łomżingu w trybie natychmiastowym lub tylko zakończyć rozmowę.

5.   Teren do uprawiania łomżingu powinien zgodnie z regulaminem odpowiadać uczestnikom i być raczej płaski lub delikatnie pofałdowany, 
albo wręcz pagórkowaty.

6.   Dopuszcza się   warunkowo   łomżing górski. Ostatnio zbadano, 
że wysokość nad poziomem morza (w skrócie w.n.p.m) nie wpływa znacząco 
na jakość  łomżingowania.

OFICJALNA ENCYKLOPEDIA ŁOMŻINGU

Antyłomżing - celowe lub podświadome działanie uniemożliwiające osiągnięcie stanu ogólnego zadowolenia. Antyłomżing najczęściej występuje 
u pracoholików, lizusów biurowych, sztywniaków korporacyjnych, ponuraków towarzyskich.
<porównaj z biuring>
Biuring - granicząca z patologią chęć wielogodzinnego przebywania 
w biurze. Uprawiający biuring czerpią radość ze stałego obcowania z infrastrukturą biurową   (xero, drukarki, spinacze, komputery).  
W skrajnych przypadkach biuring doprowadza do zaburzeń, objawiających się silnym poczuciem winy związanym z przebywaniem poza biurem.
<porównaj z antyłomżing, stresing>
Kocing - zaawansowana odmiana klasycznego leżingu, polegająca na użyciu sprzętu w postaci koca (dopuszczalnie narzuty), w celu wytworzenia bariery pomiędzy leżingującym a niedogodnościami czającymi się w trawie.
<porównaj z leżing, patrz  trawing powiązane: łomżingłąkingplażing, trawing>
Leżing - horyzontalna forma przyjemności, pozwalająca dzięki polegiwaniu na zminimalizowanie zużycia energii własnej, co daje dodatkowy impuls dla kontemplacji. Uprawiany w podgrupach może stanowić element szeroko pojętego łomżingu.
<„..na trawingu”, patrz  trawing powiązane: łomżing, łąking, plażing>
Plażing - gatunek łomżingu uprawiany na plaży. Prosimy tylko nie mylić z opalaniem się. Plażing to aktywność uprawiana w miłym towarzystwie, niekoniecznie latem(choć zimą sporadycznie)! Rozróżniamy plażing jeziorowy, morski i rzeczny.
<„leżing, smażing, ...”, patrz  smażing, powiązane: łomżing, trawing, leżing>
Prałomżing - nieuświadomiona, czysta forma łomżingu z epoki kamienia łupanego, dowodząca tego, że łomżing należy do najbardziej pierwotnych instynktów homo sapiens. Obecnie praktykowana śladowo.
<powiązane łomżing>
Stresing - samoumartwianie się wyimaginowanymi problemami. Osoby uprawiające stresing nie są w  stanie dobrze się bawić, szukając wszędzie, nawet na wakacjach, potencjalnych kłopotów. Na szczęście większość przypadków jest uleczalna, choć nie w 100 procentach.
<porównaj z antyłomżing, biuring>
Trawing - aktywność silnie związana z naturalnym podłożem łomżingu, czyli trawą. Długość źdźbła, kolor i wilgotność darni nie stanowi głównego kryterium udanego trawingu. Najważniejsze jest pozytywne nastawienie oraz dobre towarzystwo.
<„leżing na ...”, patrz  leżing, powiązane: łomżingleżingsmażingplażing>
Łąking - termin określa zespół działań, które prowadzą do spędzania czasu na łonie natury (najlepiej na łące,  stąd  łąking). Uprawiający łąking zdobywają umiejętność czerpania satysfakcji z kontaktu  z zielonym ekosystemem, w konsekwencji czego ich stan fizyczny, jak i psychiczny osiągają poziom harmonii i równowagi.
<porównaj z kocing, trawing>
Łomżing - uprawianie łomżingu polega na luźnych spotkaniach
w dowolniej grupie towarzyskiej, w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Jedną z podstawowych zasad określających łomżing jest brak wszelkich zasad. Wyjątek stanowi bezwzględny zakaz szpanu.
<porównaj z leżing, plażing, smażing>

SPRZĘT DO ŁOMŻINGU

Kocyk do uprawiania łomżingu
Koszyk piknikowy
Zielone okulary
Zielony kapelusz

FAQ

Co sądzicie? Czy zdjęcie krawata to już łomżing?
To zależy, czy jest to luz na pokaz, czy spontaniczna potrzeba. W pierwszym przypadku odpowiedź brzmi nie, w drugim – tak.
Czy dłubing w nosie może być uprawiany z łomżingiem?
To zależy od okoliczności. Jeśli łączymy to z biuringiem, to nie, a jeśli z łąkingiem – warunkowo.
Czy błądzing jest łomżingiem?
Błądzing w lesie nie jest łomżingiem, a błądzing po lesie jest.
Błądzing w lesie ma na celu jak najszybsze wyjście z lasu, a w łomżingu przecież nie o to chodzi.
Koszing trawingu to także łomżing?
To zależy od intencji. Jeśli w celu udoskonalenia naturalnego podłoża łomżingu, to tak. A jeśli nie, to nie!
Czy łomżing można łączyć z rowerem?
Tylko  wówczas, kiedy się na nim nie jeździ.
Czy niemodne ubranie to łomżing?
Jeśli niemoda jest w modzie, to nie jest to niemoda, lecz moda, a więc nie jest to łomżing. A jeśli silimy się na niemodę, która nie jest w modzie, to jednak silimy się i to także nie jest łomżing.